Demir çelikte KDV

Demir çelikte KDV beyannamesi ve şartları için sektörde bekleyiş sürüyor
KDV beyannamesi konusuna ilişkin çeşitli soru işaretleri sektör paydaşları tarafından merak ediliyor. Bazı firmalar alım ve satım işlemlerine ara verirken farklı firmalar ise ticaretini sürdürüyor. Tüm piyasa temsilcilerinin merak ettiği karara ilişkin güncel yorumlar takip ediliyor.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda gerçekleşen değişiklikler;
27 Aralık 2023 tarihinde kabul edilen 7491 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,” 28.12.2023 Tarih ve 32413 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MADDE 30: 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin (1) numaralı fıkrasına yeni bir bent eklenmiştir. Buna göre, “ç) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisi,” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.
MADDE 31: 3065 sayılı Kanun’un 36. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “indirim hakkını” ifadesi “indirim veya iade hakkını” şeklinde değiştirilmiş ve “indirim hakkı” ifadesi “indirim veya iade hakkı” olarak güncellenmiştir.
MADDE 32: 3065 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki “ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar” ifadesi çıkarılmış ve aynı fıkra içine “akşamına kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takiben ayın 21 günü akşamına kadar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 33: 3065 sayılı Kanun’un 46. maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki “ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar,” ifadesi çıkarılmış ve aynı fıkra içine “akşamına kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın 23 günü akşamına kadar” ibaresi eklenmiştir.